Tablice cieni

TABLICE CIENI

O nas

PROHACCP


PROHACCP od 2009 roku dostarcza firmom z sektora spożywczego rozwiąznia pomagające w sposób bezpieczny (dla pracownika oraz dla produkowanej żywności) i efektywny zorganizować process produkcyjny. Jednym z takich rozwiązań są sprzedawane przez nas tablice cieni ułatwiające utrzymanie na miejscu akcesoriów do sprzątania.

Więcej...

5S - lean management

5s - lean management

5S jest systemem wizualnego utrzymania porządku i dobrej organizacji w miejscu pracy. Nazwa 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu oraz Shitsuke) pochodzi z Japonii i oznacza: Sortowanie, Systematykę, Sprzątanie, Standaryzację oraz Samodoskonalenie.
Wdrożenie 5S pozwala poprawić jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług, podnieść wydajność pracy, zwiększyć stabilność procesów oraz obniżyć koszty działania firmy.

Więcej...

Tablice cieni

Tablica cieni

Tablice cieni są znakomitym rozwiązaniem pomagającym utrzymanie w porządku akcesoriów do sprzątania. W przypadku braku któregokolwiek elementu, pusty cień na tablicy natychmiast informuje o odstępstwie od standardu.

Tablice mogą być dodatkowo kodowane kolorami aby wyodrębnić i oznaczyć strefy w zakładzie produkcyjnym.

Naszą specjalnością są tablice cieni dedykowane do profesjonalnych systemów higieny, ale możemy się także podjąć wykonania innych tablic cieni (np. tablice cieni na narzędzia).

Mamy nadzieję że nasza szeroka oferta tablic cieni zaspokoi oczekiwania prawie każdej firmy wdrażającej 5s.

Oferujemy zarówno gotowe tablice cieni jak i elementy do samodzielnego wykonania tablic cieni.

Gotowe tablice cieni wykonujemy na różnych podłożach i różnymi technikami drukarskimi, dzięki czemu każdy klient ma możliwość wyboru tablicy cieni odpowiedniej dla jego potrzeb i budżetu.

Więcej...

Oznakowania 5s

Oznakowania i znaczniki 5s

Oznakowania 5s to produkty pozwalające zwizualizować obszary na terenie zakładu produkcyjnego lub magazynu. Pozwalają wytyczyć ciągi komunikacyjne, oznaczyć miejsca odkładcze palet, miejsca składowania urządzeń, strefy bezpieczeństwa i inne.

W ofercie następujące oznakowania 5s:
- naklejki i taśmy PVC posiadające wytrzymały klej który z jednej strony pozwala na trwałe naniesienie oznakowań 5s, ale z drugiej strony nie pozostawia śladów kleju w przypadku zmiany layout'u i konieczności usunięcia oznakowań
- materiały i urządzenia do malowania oznakowań 5s
- barierki i słupki 5s umożliwające dodatkowe fizyczne wydzielenie oznakowanych stref i obszarów roboczych

Więcej...